ตารางสอบ และการอบรม Versant English Placement Test 1/2565

Versant Test
 

รายละเอียดรอบการอบรมและการสอบ Versant English Placement Test (VEPT) ภาคการศึกษาที่ 1/2565

ผลคะแนนภาษาอังกฤษนี้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และจำเป็นต่อคุณสมบัติ นศ. ในการเรียนระดับ ป.โท และ ป.เอก ของ DPU

ขั้นตอนการเข้าสอบ VEPT นศ.ควรปฎิบัติ ดังนี้

1. ควรเข้าอบรมวิธีการสอบล่วงหน้า ก่อนการจองรอบสอบวัดความรู้

จองรอบอบรมที่ link นี้เลย https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_AVuAWn5ohSpVGBLpFmH6OeguwLA1PYqdnQFdzOxtZGnvyg/viewform?usp=sf_link

2. ชำระค่าสอบ 750 บาท ทางระบบ SLCM ที่ link นี้ https://slcm.dpu.ac.th/main

3. เข้าจองรอบสอบ ได้ที่ Link นี้ (รอบละ 15 คน เท่านั้น) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEJNbbJt2yiAAXqOfGefzWi7pZNAl9qa3N7H8fniQtFZJVvw/viewform?usp=sf_link