สุขภาพดีเริ่มที่โภชนาการ สายสุขภาพห้ามพลาด!! วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Nutritional Nanotechnology for Health Promotion"โดย ศ.นพ.ไมเคิล ซิมเมอร์แมนน์ จาก Zurich Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Switzerland ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการระดับโมเลกุล รวมถึงนาโนเทคโลโลยี โดยเฉพาะเรื่องของวิตามิน แร่ธาตุต่างๆที่จะใช้สำหรับการพัฒนาอาหารเสริมสารอาหาร (Fortified Food)และอาหารฟังก์ชั่น (Functional Foods) ผู้เข้าร่วมงานจะได้ Upskill ความรู้และนวัตกรรมวิจัยด้านอาหารและโภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
         ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาได้ฟรี! ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-954-7300 ต่อ 853 

DPU