dpu

อยากเติบโตในสายงาน..ต้อง Upskill แต่เลือกไม่ถูกว่าจะเรียนหลักสูตรอะไร เรียนที่ไหนดี? วันนี้มีคำตอบ..ว่าทำไมต้องเลือกเรียนต่อ ป.โท-ป.เอก ที่ DPU

dpu

enlightenedหลักสูตรมีคุณภาพตอบโจทย์เทรนด์โลกอนาคตenlightened

       หลักสูตรมีคุณภาพ update ตามเทรนด์โลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ตอบโจทย์การทำงานในอนาคต เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก กว่า 30 หลักสูตร ทุกหลักสูตรผ่านมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) พร้อมมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอดหลักสูตร DPU Graduate school จึงเปรียบเสมือนที่ปรึกษา Lifelong Learning ตัวจริงให้กับนักศึกษาทุกคน

dpu

enlightenedUpskill เพิ่มโอกาสในสายงานสู่ความสำเร็จenlightened

        เพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จ ด้วยหลักสูตรคุณภาพเรียนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนออนไลน์และออฟไลน์ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ทำให้ผู้เรียนมี connection ที่หลากหลายสามารถต่อยอดการทำงานสู่ความสำเร็จได้อย่างอย่างมืออาชีพ

dpu

enlightenedเรียนกับผู้เชี่ยวชาญ ตัวจริงของวงการenlightened

    เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ ตัวจริงในวงการที่มีความเชี่ยวชาญในทุกหลักสูตร ทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการ และภาคปฏิบัติ ที่พร้อมมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เชิงลึก เพื่อสร้างให้คุณเป็นมืออาชีพและประสบความสำเร็จในทุกสายงาน

dpu

enlightenedมีความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำระดับประเทศenlightened

      มีเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน

dpu

enlightenedFacility ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้enlightened

        นอกจากรูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานแบบออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน เรายังมีการเรียนแบบ block course ที่เอื้ออำนวยต่อความยืดหยุ่นในการบริหารเวลาเรียน ตอบโจทย์ Lifestyle ของคนทำงาน ที่ DPU ยังมี Facility ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ มี Co-working space และ Cafe สุดคูลให้ได้ทำคุยงานแบบชิลๆ ตอบโจทย์คนทำงานยุคใหม่

dpu

enlightenedสภาพแวดล้อมเหมาะกับการเรียนรู้ เดินทางง่าย สะดวก สบายenlightened

       มหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ ร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้ไทยมากมาย จนได้รับรางวัลพฤกษานครา เหรียญเชิดชูเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโครงการ “แมกไม้มิ่งเมือง” ระดับหน้าบ้านน่ามอง ประเภทมหาวิทยาลัยในสวน  นอกจากนี้ยังง่ายต่อการเดินทาง เพียง 5 นาที จากถนนงามวงศ์วาน และ 10 นาที จากถนนแจ้งวัฒนะ พร้อมที่จอดรถกว้างขวางและสะดวกสบาย

dpu

enlightenedมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศenlightened

   เมื่อปี พ.ศ.2527 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติเลื่อนสถานะจาก วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็น "มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์" ซึ่งถือว่า DPU เป็น 1  ใน 3 ของมหาวิทยาลัยเอกชน รุ่นบุกเบิกของประเทศไทย โดยมีแนวคิดเน้นสนับสนุนและผลักดันให้ทุกไอเดียธุรกิจประสบความสำเร็จ ให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมสร้างผู้เชี่ยวชาญในทุกสายงานให้เป็นมืออาชีพ