DPU

เริ่มต้น Upskill กับหลักสูตรตอบโจทย์อนาคต ที่พร้อมให้คุณเป็นมืออาชีพที่โดดเด่นในทุกสายงาน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เทอม 2/63  รวมทุกหลักสูตรที่เปิดรับ จะมีหลักสูตรไหนบ้างไปดูกัน

enlightenedดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม >>>>> https://bit.ly/3ebwV05
enlightenedสมัครออนไลน์วันนี้ >>>>>  https://bit.ly/35LVoW3

DPU

enlightenedป.โท บริหารธุรกิจ
enlightenedป.โท บริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
enlightenedป.โท บริหารธุรกิจ (ภาษาจีน-อังกฤษ)

หลักสูตรสำหรับคนยุคใหม่ ที่สร้างนักบริหารธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การบริหารซัพพลายเชนแบบบูรณาการ ผู้จัดการในองค์กร นักธุรกิจที่ทำธุรกิจส่วนตัว ต่อยอดธุรกิจของตัวเอง สามารถเติบโตในสายงานราชการรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 

 • เราสร้างนักบริหารสมัยใหม่ ที่สามารถผสานแนวคิดและเทคโนโลยี เข้าไปในทุกๆ กิจกรรมขององค์กร
 • เนื้อหาวิชามีความทันสมัย ตอบโจทย์เทรนด์อนาคต ทั้งด้านการตลาดยุคดิจิทัล นวัตกรรม Supply Chain ฯลฯ
 • คณาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ และมีผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน มาแชร์ประสบการณ์แบบตัวต่อตัว
 • ช่วยพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด
 • ศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อเปิดมุมมองใหม่
 • ได้ Connection จากหลากหลายวงการ

⇒ จบไม่ตรงสาขาก็เรียนได้
⇒ ผ่อนจ่ายค่าเทอมได้
⇒ เรียนแบบ Block course
⇒ พิเศษ! ศิษย์เก่ารับส่วนลด 10 %

M.B.A.ป.โท บริหารธุรกิจ
เรียนเฉพาะวันเสาร์ / จบได้ภายใน 2 ปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> https://ciba.dpu.ac.th/master/mba/

M.B.A.ป.โท บริหารธุรกิจ
เรียนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ / จบได้ภายใน 1 ปีครึ่ง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> https://ciba.dpu.ac.th/master/mba/

M.B.A.ป.โท บริหารธุรกิจ (Bilingual)
เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ / จบได้ภายใน 1 ปีครึ่ง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> https://ciba.dpu.ac.th/master/mba/

สมัครเรียน Online >>>>> https://bit.ly/35LVoW3
 

DPU

enlightenedป.โท บัญชี

ด้วยนวัตกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้รูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินและการบัญชีต้องเปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้า หลักสูตรนี้จึงเน้นสร้างความรู้และทักษะสมัยใหม่ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงทางด้านการบัญชีและการเงินอย่างมืออาชีพ 

 • เหมาะสำหรับผู้ที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหาร ที่ต้องการความรู้และมีมุมมองด้านการบัญชีและการเงินแบบองค์รวม
 • หลักสูตรทันสมัยรวมความรู้จากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน ทั้งการเงิน ฟินเทค (Fintech) การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ อย่าง BigData, Business Analytics การบริหาร และการบัญชี
 • รู้จักเลือกใช้มาตรฐานการบัญชีที่สอดคล้องกับธุรกิจ ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน
 • เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง เป็นตัวจริงแห่งวงการนักบัญชี

⇒ จบไม่ตรงสาขาก็เรียนได้
⇒ พิเศษ! ศิษย์เก่ารับส่วนลด 10 %
⇒ ผ่อนจ่ายค่าเทอมได้

ป.โท บัญชี
เรียนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ / จบได้ภายใน 2 ปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> https://ciba.dpu.ac.th/program/master/accountancy/

♦ สมัครเรียนOnline >>>>> https://bit.ly/35LVoW3

 

DPU

enlightenedป.โท นิเทศศาสตร์
►สาขาการสื่อสารการตลาดและแบรนด์
►สาขานวัตกรรมการสร้างสรรค์สื่อและสารในยุคดิจิทัล

หลักสูตรที่จะทำให้คุณเป็นนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ กับการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการสื่อสารและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เน้นทักษะการวางแผนกลยุทธ์และการสร้างสรรค์สื่อในหลากหลายรูปแบบ พร้อมสร้าง Connection กับเพื่อนและรุ่นพี่ในวงการสื่อและสายงานการตลาด เพื่อต่อยอดการทำงานและเป็นตัวจริงในสายงานนิเทศศาสตร์

 • เรียนรู้ทักษะการวางแผนกลยุทธ์และการสร้างสรรค์สื่อในหลากหลายรูปแบบ
 • หล่อหลอมความเป็นนักสื่อสารที่เข้าใจกฎหมาย ข้อบังคับ และจริยธรรมทางวิชาชีพ
 • เติมเต็มความรู้ทางทฤษฎีการสื่อสาร เพื่อนำไปปรับใช้ในโลกของการทำงานได้จริง
 • รู้จริง ในโลกของการสื่อสารยุคใหม่ พร้อมเป็นนักสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ
 • ทุกคนจะได้รับการผลักดันเป็นผู้สร้างความรู้ในเรื่องที่ตัวเองเชี่ยวชาญ ผ่านการค้นคว้าและลงมือปฏิบัติจริง

⇒ จบไม่ตรงสาขาก็เรียนได้
⇒ ผ่อนจ่ายค่าเทอมได้
⇒ เรียนแบบ Block course
⇒ พิเศษ! ศิษย์เก่ารับส่วนลด 10 %

♦ ป.โท นิเทศศาสตร์
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ / จบได้ภายใน 2 ปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> https://www.dpu.ac.th/ma/

♦ สมัครเรียน Online >>>>>>  https://bit.ly/35LVoW3

 

DPU

enlightenedป.เอก บริหารธุรกิจ
enlightenedป.เอก บริหารธุรกิจ (อังกฤษ)
enlightenedป.เอก บริหารธุรกิจ (อังกฤษ-จีน)
enlightenedป.เอก เทคโนโลยีสารสนเทศ
enlightenedป.เอก การจัดการทางวิศวกรรม
enlightenedป.เอก นิติศาสตร์

หลักสูตรสร้างผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะเฉพาะด้าน สร้างองค์ความรู้ รวมถึงพัฒนางานวิจัย ขยายเครือข่าย สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม พร้อมสร้างให้คุณเป็นผู้บริหารในสายงานต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ 

 • อาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด
 • หลักสูตรมีคุณภาพ เนื้อหาวิชาเข้มข้น เจาะลึกและแน่นทฤษฎีในทุกหลักสูตร
 • อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ มีคุณวุฒิ และมีตำแหน่งวิชาการเป็นเครื่องการันตีคุณภาพ

ป.เอก บริหารธุรกิจ
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ / หลักสูตร 5 ปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>  https://ciba.dpu.ac.th/program/doctorate/dba/

ป.เอก บริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ / หลักสูตร 5 ปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>  https://ciba.dpu.ac.th/program/doctorate/dba/

ป.เอก บริหารธุรกิจ (อังกฤษ-จีน)
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ / หลักสูตร 5 ปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>  https://ciba.dpu.ac.th/program/doctorate/dba/

ป.เอก เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนวันเสาร์ / จบได้ภายใน 3 ปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>  https://cite.dpu.ac.th/msit/course-phdit.html

ป.เอก การจัดการทางวิศวกรรม
เรียนเฉพาะวันเสาร์/ จบได้ภายใน 3 ปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>  https://cite.dpu.ac.th/em/course-dem.html?mode=page&slug=dem/course-dem

ป.เอก นิติศาสตร์
เรียนวันอังคาร / จบได้ภายใน 3 ปี 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>  https://www.dpu.ac.th/lld/course.html

⇒ จบ ป.โท ในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า
⇒ พิเศษ! ศิษย์เก่ารับส่วนลด 10 %
⇒ ผ่อนจ่ายค่าเทอมได้

สมัครเรียน Online >>>>> https://bit.ly/35LVoW3