Growth Your Business 5 เทรนด์พลิกโฉมธุรกิจแห่งยุคดิจิทัล

หากลองจินตนาการถึง ‘Mega Trend’ ในอีก 3 ปีข้างหน้า ภาพที่ทุกคนจะได้เห็นคงหนีไม่พ้น! ภาพของโลกธุรกิจกำลังหมุนตามเทคโนโลยีอย่างสุดแรง เพราะปัจจุบันนั้น ‘Technology’ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในการทำงาน การติดต่อสื่อสาร การใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตจะแผ่ขยายอิทธิพลมากขึ้นอีกอย่างแน่นอน

ท่ามกลางสมภูมิอันดุเดือด โลกธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ กำลังพยายามอย่างหนักในการปรับตัวให้เข้ากับวิถีใหม่ ใครเร็วกว่าย่อมได้เปรียบ เพราะ ‘ความเร็ว’ คือตัวแปรสำคัญที่ช่วยเปลี่ยนแปลงธุรกิจตั้งแต่รากฐาน นักธุรกิจต้องรีบลงมือ! ใช้ประโยชน์จาก Technology เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจขึ้นเป็นผู้นำตลาด

Digital Transformation สำคัญอย่างไร?

  • มีความแม่นยำมากขึ้น ในการวิเคาะห์ข้อมูลเชิงลึก

  • ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลาในกระบวนการต่าง ๆ

  • ทำงานสะดวก สื่อสารง่ายขึ้น

  • เพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ หรือธุรกิจ

  • สร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มแหล่งรายได้ใหม่ ๆ

ธุรกิจทันตลาดโลก! กับกลยุทธ์ Digital Transformation แห่งปี 2022 มีอะไรบ้าง เช็กเลย!

  • Cloud Technology

เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการจัดการไฟล์ต่าง ๆ โดยแพลตฟอร์มที่คนไทยคุ้นเคยก็คือ Apple iCloud Drive หรือ Google Drive เป็นต้น ซึ่งการเก็บไฟล์ในลักษณะออนไลน์ ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้ราบรื่นและรวดเร็ว เหมาะสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล ที่ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกก็สามารถเข้าถึงคลังข้อมูลได้ตลอดเวลา หรือไม่ว่าจะเปลี่ยน Device ไปกี่รุ่น ไฟล์ก็ยังถูกเก็บไว้เหมือนเดิม Cloud Technology ถือได้ว่าเป็นตัวปฏิวัติระบบการทำงานแบบเก่าเลยก็ว่าได้

  • Hybrid Working

เป็นรูปแบบการทำงานยุคใหม่ มีการสลับระหว่าง ทำงานในออฟฟิศ กับ Work From Home หลายธุรกิจมองเห็นถึงศักยภาพของพนักงาน และประสิทธิภาพของงาน จึงมีการสานต่อนโยบาย Work From Home โดยเทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานก็คือ Zoom, Microsoft Teams หรือ Google Meet ที่มีความยืดหยุนและคล่องตัวสูง

  • AI

เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) กลายเป็นกระแสหลักที่ได้รับความนิยมในแวดวงธุรกิจ เพราะมีความแม่นยำในการทำ Personalized Marketing ช่วยให้การผลิตสินค้า ออกแบบคอนเทนต์ หรือ การทำโฆษณา มีประสิทธิภาพและตรงกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ AI ยังช่วยให้การจัดการงานมีระบบมากขึ้น เช่น Chatbot ที่สามารถตอบคำถามของผู้บริโภคได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  • Privacy

ความเป็นส่วนตัว คือสิ่งที่คนยุคดิจิทัลหวงแหน ธุรกิจจึงต้องให้ความสำคัญและลงทุนอย่างจริงจังกับการเพิ่มความปลอดภัยสำหรับการรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เพราะความเป็นส่วนตัวนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อความเชื่อมั่นและการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการพัฒนาสินค้าและบริการ ต้องเก็บข้อมูลอย่างโปร่งใส ระบุความชัดเจนในการนำไปใช้ และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน

  • Blockchain & NFT

หลายธุรกิจได้เริ่มขับเคลื่อนเรื่อง Blockchain และ NFT อย่างจริงจัง โดยดึงมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำ Marketing อย่างการใช้เหรียญดิจิทัลซื้อตั๋วหนัง หรือซื้อรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์อันทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี ยังช่วยเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ อีกด้วย เนื่องจาก NFT มีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่สามารถทดแทนได้ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางใหม่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวในการเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจทั้งใหญ่และเล็ก

 

วันนี้เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในโลกธุรกิจโดยสมบูรณ์แล้ว การพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลใหม่ ๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับเจ้าของธุรกิจหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจ สามารถปูทักษะเป็นตัวจริงในเส้นทางสายธุรกิจ ได้ที่ CIBA วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กับหลักสูตรบริหารธุรกิจที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, การตลาดยุคดิจิทัล, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การจัดการ, บริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงิน การลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน, บริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์, นวัตกรรมธุรกิจ

สมัครเรียน คลิกที่นี่!

เพิ่มเพื่อน

แหล่งที่มา :
https://marketeeronline.co/archives/250332 
https://www.bangkokbiznews.com/columnist/980464