คลายปัญหาข้อสงสัยสำหรับการทำวิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์

          สำหรับคนที่จบคอร์สเวริคแล้วหรือกำลังเรียนคอร์สเวริคตัวสุดท้ายและมีห้วข้อที่จะทำการวิจัยอย่างชัดเจนต้องมาเขียน บว.02 ขอจองหัวข้อ และ บว.03 ขอแต่งตั้งที่ปรึกษากับทางสาขาวิชาก่อนเพื่อป้องกันคนอื่นเอาชื่อมาเขียนซ้ำ ปกติต้องตรวจสอบแล้วรออนุมัติด้วยซ้ำถึงจะทำการวิจัยต่อได้ ถ้าเกิดเรื่องเรามีชื่อซ้ำหรือคล้ายๆ ใครจะต้องเปลี่ยนหัวข้อ และเอกสารที่ต้องใช้แนบก็คือใบโครงสร้างหลักสูตรและนักศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ยที่ 3.00 และผ่านวิชาภาษาอังกฤษหรือมีผลสอบเทียบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


จำนวนผู้เข้าดูเว็บไซต์ Web Hits